EN

ROT is een open en vrije ruimte; karkas voor de maden in het systeem.